Lease & financiering

Discretie, veiligheid en anonimiteit zijn belangrijke waarden. A.S.P. NV onderhoudt bijzondere contacten met diverse financiële instellingen, die naast de voornoemde waarden, marktconforme tarieven kunnen aanbieden. Door registratie van een automobiel op naam van een financiële instelling wordt uw anonimiteit gegarandeerd. Daarnaast biedt A.S.P. NV met deze constructies alle benodigde flexibiliteit en vormgeving om uw finaciële inspanningen te optimaliseren in het bijzonder wanneer relaties hun automobielen frequent wensen te wisselen. De kostprijs dewelke u ten dele zal vallen staat gelijk met uw economisch verbruik.

De onafhankelijke investeringsmaatschappij "Financial Fleet Services NV" zal u op eenvoudig verzoek doordacht adviseren over alle financiële en fiscale autokwesties.

Financial Fleet Services NV